Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barokní sloh

1. 5. 2007

Barokní sloh

(17. Století )


- umělecký proud, který zasáhl všechny umělecké oblasti
- úplně popírá renesanční racionální přístup ke světu

Architektura
- zámky, kostely (chrámy), kláštery, měšťanské domy 

Hlavní znaky:
- členitá plocha
- vlnící se linie
- několikapatrové štíty
- kupole
- bohatá vnitřní výzdoba (zlacené sochy, reliéfy)
- bombastická přehnaná výzdoba

Malíř - Rembrandt - mistr šerosvitu
- portréty, skupinové výjevy, chtěl vystihnout povahu člověka

Hudebník - Johan Sebastian Bach - varhany

Pro české Baroko označení - DOBA TEMNA
Vyjímečné množství barokních památek je v Praze.

 

Politické poměry
 - počátek třicetileté války
- 8. 11. 1620 - Bitva na Bílé hoře
- červen 1621 - poprava 27 českých pánů

Zaveden systém ve školství (uplatňování myšlenek Komenského)
Jan Amos Komenský – učitel národů
- toužil podílet se na tvorbě světového míru.
- pokrok lidstva je spojen se vzděláním a výchovou
- ve vzdělání viděl cestu ke svobodě
- 1648 - konec třicetileté války - Vestfálský mír
- v Čechách zůstali Habsburkové i katolictví
- napsal své nejznámější dílo - SVĚT V OBRAZECH - ORBIS PICTUS
- prosazoval zrušení tělesných trestů
- „škola hrou“